Sikh Zone Photogallery

Gurdwaras / Gurudwara Keshgarh Sahib, Sri Anandpur Sahib

Gurudwara Keshgarh Sahib, Sri Anandpur Sahib

Rating - / Votes - 23 / Views - 7589

Rate:

Gurudwara Keshgarh Sahib, Sri Anandpur Sahib

Gurudwara Keshgarh Sahib, Sri Anandpur Sahib - The Birth place of Khalsa. Guru Gobind Singh Ji created Khalsa Panth at this place on 1 Vaisakh, 1699 A.D

Added on : Aug 04, 2008    -    Download Photo

Harmandir Sahib Next »« Previous Gurudwara Fatehgarh Sahib